เกี่ยวกับร้านเรา

ร้าน อาร์ไอที คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับร้านเรา

เราให้บริการด้าน Computer Outsource แก่บริษัท สำนักงานห้างร้าน และงาน Partner ของแบรนด์ต่างๆ

อาทิ lenovo และยังมีงาน IT ดูแลระบบให้กับสำนักงาน ห้างร้าน เช่นการป้องกันไวรัส ต่างๆ

การตรวจเช็ค ดูแลอุปกรณ์ไอที วางแผนลดต้นทุน อุปกรณ์ด้านไอที“ด้วยประสบการณ์ของร้านเรากว่า 12 ปี ที่บริการ ผ่านการอบรม มีใบรับรองระดับ Advance Certificate”

ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อม งานแก้ไข งานปรับปรุงระบบ งานติดตั้ง Part / out warranty ต่างๆ

เราพร้อมดูแลระบบของลูกค้าทุกท่าน อย่างเต็มประสิทธิภาพ หวังอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจจากท่าน

RIT COMPUTER SERVICE TEAM