การรับประกัน

  1. สินค้ามือหนึ่งเรารับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิต หรือนำเข้า สามารถเคลมได้ใช้เวลา 15-30 วัน
  2. หากทางร้านมีอะไหล่ สำรอง จะนำทดแทนให้ใช้งานระหว่างรอเคลม หรือตามที่ระบุไว้ในสัญญางาน เช่น งาน Out source หาเครื่องชำรุด ร้านในฐานะผู้ให้บริการจะจัดเครื่องทดแทนตามสัญญาข้อตกลงเป็นต้น
  3. หากเป็นสินค้ามือสอง ประกัน 7-15 วันเท่านั้นนะหรือเงื่อนของร้าน ครับ การไหม้ หักพังถูกน้ำ แตกหักเคลมไม่ได้ทุกกรณี
  4. การส่งซ่อมภายนอกร้าน Dealer service การซ่อมใช้เวลา 15-30 วัน
  5. กรณีเมืองไทยไม่มีอะไหล่ ทางร้านต้องจัดซื้อผ่านจากระบบต่างประเทศใช้เวลา 15-40 วัน
  6. การเคลมชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนอาจมีค่าบริการเช่น ค่าจัดส่ง ค่าเดินทาง เป็นกรณีเคสบายเคส