ตัวอย่างลูกค้าเรา

ร้าน อาร์ไอที คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างลูกค้าเรา

ลูกค้าของร้านเราบางส่วนยังมีลูกค้ารายย่อยอีกจำนวนมาก

บริษัท VSERVE PLUS ตั้งทีม Service ONSITE LENOVO จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

บริษัท P.M.A.P.R. Outsource IT ใช้บริการร้านเราแบบสัญญารายปี มามากกว่า 7 ปี

บริษัท Tabsoft งาน Part ดูแลเรื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ของ ธนาคารออมสิน

บริษัท Ace อนุชาติเอ็นจีเนียริ่ง ดูแลเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงาน